Tâm Từ

Tâm Từ Tâm Từ

Do công năng thanh lọc

tâm khỏi sân hận, ác ý

Này thiện hữu,

Tâm từ dẫn đến giải thoát!

 

– Trường Bộ Kinh 3.234 –
popup

Số lượng:

Tổng tiền: